Bedrijven, zorginstellingen, maar ook particulieren (eindgebruikers, familie van eindgebruikers, WMO consulenten) hebben behoefte aan expertise. Expertise op het gebied van tillen en verplaatsen.

De standaard vragen kunnen veelal worden beantwoord door de productspecialist van het uitvoerend bedrijf of de importeur/producent. Bij meer complexe situaties blijkt er behoefte aan verdieping.

Behoefte aan objectiviteit

  • Er is behoefte aan objectiviteit in de advisering.
  • Er is behoefte aan niet merk gebonden kennis van zaken.

Er is behoefte aan integriteit en empathie. Maar ook aan doortastendheid en slagvaardigheid. Het snappen van de probleemstelling vertalen naar een haalbare en acceptabele oplossing voor zowel cliënt als verzorging.

Hoe om te gaan met hulpmiddelen

Nederland loopt voorop in de diversiteit van hulpmiddelen. Voor bijna alles is wel iets te koop. Hoe met deze hulpmiddelen efficiënt en doelmatig om te gaan vereist kennis. Niet alleen theoretische kennis maar juist ook praktische know how.

Participatie van de cliënt

Participatie van de cliënt in de diverse til- en transferhandelingen vervult een sleutelrol. Nodeloze overname door de verzorging leidt te vaak tot overbelasting. Cliënten draaien niet op de zij bij het aanleggen van een tilband in bed maar wórden op de zij gedraaid. Een cliënt komt niet met het bovenlichaam naar voren om de tilband van de actieve tillift in de rolstoel aan te kunnen leggen maar wórdt naar voren gehaald.

De keuze voor het juiste type en de juiste maat tilband

Wat bepaalt de het juiste type en de juiste maat van een tilband? Mede ingegeven door maattabellen (en soms zelfs ‘apps’) lijken wetmatigheden te bestaan tussen lichaamsmaten en maatkeuzes. Alsof lichaamslengte maatbepalend zou zijn…

De passieve toilettransfer is ten onrechte niet geliefd

De transfer m.b.v. de actieve tillift wordt volop uitgevoerd. Niet zelden terwijl de cliënt al geruime tijd toe is aan passief tillen. De passieve toilettransfer is niet geliefd. Er zou te weinig ruimte gecreëerd worden om de kleding te rangschikken. Het gebruik van de passieve toiletband zou zelfs gevaarlijk zijn. De cliënt moet aan te veel voorwaarden voldoen om gebruik te mógen maken van deze techniek. In de meeste gevallen zijn deze negatieve beweringen (aannames) onjuist. Wanneer de passieve toilettransfer wordt uitgevoerd met de juiste kennis en de juiste middelen kunnen veel meer cliënten dan nu het geval is, op de ‘normale’ manier naar het toilet/ de postoel.

Investeren in training en scholing

De duurste en meest uitgebreide hulpmiddelen aanschaffen staat in schril contrast met de investering in training en scholing HOE deze middelen optimaal en verantwoord te gebruiken. Herhaaldelijk praktische training en scholing in het gebruik van hulpmiddelen verdubbelt het ROI (return of investment).

Altijd

Aansluitend op een uitgebracht advies, een scholing of een klinische les is de reactie altijd: “Waarom wist ik dit niet eerder?”.